Menjador

Podeu consultar tota la informació al blog de l’AFA i veure el menús a continuació.

Menú principal

Menús especials