Coeducació

És un projecte pilot proposat i dirigit des de l’Àrea de polítiques d’Igualtat de l’Ajuntament de Corbera de Llobregat, els objectius del projecte són:

  • Treballar a les aules continguts que fan referència a la coeducació
  • Oferir al claustre eines que els permetin observar la pràctica quotidiana amb perspectiva de gènere i facilitin la reflexió, i materials per incloure valors d’igualtat als continguts i les activitats curriculars
  • Identificar les necessitats/demandes de l’escola en aquest àmbit.

Els continguts que es treballen a cada cicle són els següents:

  • Comunitat de grans: Els estereotips de gènere.
  • Comunitat de mitjans: La corresponsabilitat i la visibilitat de les nenes. L’empoderament.
  • Comunitat de petits: Jocs i joguines.

Es proposen quatre activitats de dues sessions seguides de durada, aproximadament 1h 30 min, per fer-les en grup/classe. Cada activitat treballa els continguts corresponents a la seva comunitat. En el cas de la comunitat de petits, proposem que el taller es faci a partir d’I4.

Les activitats són dinàmiques i participatives. Totes inclouen, però, un espai de reflexió. I al final de cada sessió hi ha una activitat de recull/tancament. S’han dissenyat les sessions a mida, adaptant algunes idees i materials, i pensant-ne d’altres.