Equip

Direcció
Director
Josep Roig
Cap d’estudis Pili Cano (Temporalment en funcions: Carles Martínez)
Secretari Carles Martínez

Educació Infantil
P3A Àurea Edo
P3B
Maria Cardona
P4A
Amèlia Olivella
P4B
Encarna Vázquez
P5A
 Francesca Bermúdez
P5B Sara Llano
Reforç Carme Navarro
Tècnica Ed. Infantil Montserrat Rodríguez

Educació Primària
1A Cristina Cucurull
1B
 Mireia Martín
2A
 Mercè Anguera
2B Marta Cabrero
3A
 Ruth Gómez
3B Cristina Cabrera
4A
Mireia Benet
4B
Fran Garrido
5A
Àngels Olalla
5B Jose Fernández
6A Zoraida Claramunt
6B Lourdes Casas

Especialistes
Llengua Anglesa Anna Reverte, Cristina Vargas i Cristina Cabrera
Educació Especial Rumi Raeva,  i Jose Fernández
Educació Física Juan Pedro Hermosilla i Maria Asenjo
Música Miriam Vallejos
Aula d’Acollida i reforç Enric Bellver
Religió Josefina Busquets
Biblioteca Anna Segarra

Personal d’administració i serveis
Conserge Montserrat Mochales
Administrativa Carme Fernández
Administrativa AMPA Montse Cortés

Altres professionals
Psicòleg municipal Rubén Maldonado
Psicopedagoga EAP Gemma Massana
Coordinador Menjador Lorena Quero