Equip

Equip directiu

Director Josep Roig
Cap d’estudis Pili Cano
Secretari Carles Martínez

Cominitat de petits
CursGrup AGrup B
i3Encarna Vázquez
i4Francesca Bermúdez
i5Àurea EdoMaria Cardona

Reforç Amèlia Olivella
TEI Montserrat Rodríguez
Llengua Anglesa Ainoa Parés
Educació Especial Montse Bori
Psicomotricitat Juan Pedro Hermosilla
Música Maria Puertas
Biblioteca Anna Segarra

Comunitat de mitjans
CursGrup AGrup B
1r Cristina Cucurull Mireia Martín
2nMercè AngueraMarta Cabrero
3rÀngels OlallaYolanda Navarro

Llengua Anglesa Anna Reverte i Cristina Vargas
Educació Especial Montse Bori i Lourdes Resa
Educació Física Juan Pedro Hermosilla
Música Maria Puertas
Religió Josefina Busquets
Reforç Pili Cano i Josep Roig

Comunitat de grans
CursGrup AGrup B
4t Héctor VillenaLourdes Casas
Iban TesoroEnric Bellver
Jose Fernández Helena Calatayud

Llengua Anglesa Cristina Vargas i Carles Martínez
Educació Especial Lourdes Resa
Educació Física Carles Martínez
Música Maria Puertas
Religió Josefina Busquets
Reforç Pili Cano

Personal d’administració i serveis

Conserge Montserrat Mochales
Administrativa Carme Fernández
Administrativa AFA Montse Cortés

Altres professionals

Psicòloga municipal Irene Fitera
Psicopedagoga EAP Laura Capella
Coordinadora Menjador Mariona Schmid
Vetllador Pere Enric Casas