Equip

Direcció
Director Josep Roig
Cap d’estudis Pili Cano
Secretari Carles Martínez

Educació Infantil
P3A Dolors Palacios
P3B
Encarna Vázquez
P4A Francesca Bermúdez
P4B
Sara Llano
P5A Mireia Martín
P5B Carme Navarro
Reforç Amèlia Olivella
Tècnica Ed. Infantil Montserrat Rodríguez

Educació Primària
1A Mercè Anguera
1B
 Montse Bori
2A
 Àngels López
2B Cristina Cucurull
3A Mireia Benet (substituta: Helena Calatayud)
3B Fran Garrido
4A
 Lourdes Casas
4B
 Ruth Gómez
5A Zoraida Claramunt
5B Xisca Raventós
6A Enric Bellver
6B Àngels Olalla

Especialistes
Llengua Anglesa Anna Reverte, Cristina VargasPatricia Pujol
Educació Especial Rumi RaevaMontse Bori i Xisca Raventós
Educació Física Juan Pedro Hermosilla, Carles MartínezDaniel Cívico
Música Sílvia López
Religió Josefina Busquets
Biblioteca Anna Segarra

Personal d’administració i serveis
Conserge Montserrat Mochales
Administrativa Carme Roig
Administrativa AMPA Monste Cortés

Altres professionals
Psicòloga municipal Consol Fernàndez
Psicopedagoga EAP Gemma Massana
Coordinador Menjador Lorena Quero