Equip

Direcció
Director Josep Roig
Cap d’estudis Pili Cano
Secretari Carles Martínez

Educació Infantil
P3A Francesca Bermúdez
P3B
Sara Llano
P4A Mireia Martín
P4B Carme Navarro
P5A Dolors Palacios
P5B Encarna Vázquez
Reforç Amèlia Olivella
Tècnica Ed. Infantil Montserrat Rodríguez

Educació Primària
1A Àngels López
1B Ester Pastor
2A Mercè Anguera
2B Montse Bori
3A Lourdes Casas
3B
Fran Garrido
4A Cristina Cucurull
4B Mireia Benet
5A Enric Bellver
5B Àngels Olalla
6A Zoraida Claramunt
6B Sílvia López

Especialistes
Llengua Anglesa Anna Reverte, Cristina VargasElvira Bueno
Educació Especial Montse Bori i Rumi Raeva
Educació Física Juan Pedro HermosillaCarles Martínez
Música Marcos Garrido
Religió Josefina Busquets
Aula d’acollida Ruth Gómez
Biblioteca Anna Segarra

Personal d’administració i serveis
Conserge Montserrat Mochales
Administrativa Carme Roig
Administrativa AMPA Monste Cortés

Altres professionals
Psicòloga municipal Consol Fernàndez
Psicopedagoga EAP Gemma Massana
Coordinador Menjador Lorena Quero