STEAM

0839_FC_MIC_CI_CA_crc

Què és l’STEAM?

Un enfocament interdisciplinari del procés d’ensenyament i aprenentatge que, a partir de contextos i situacions de la vida quotidiana, integra i interrelaciona continguts de les matèries de ciències, tecnologia, enginyeria i matemàtiques (Science, Technology, Engineering and Mathematics), al costat d’habilitats artístiques i creatives (Arts).

D’aquesta manera, es complementa l’aprenentatge de continguts científics i tecnològics amb el desenvolupament del pensament divergent i l’estímul de la creativitat i la capacitat d’innovació de l’alumnat per a la resolució de problemes.

Què fem a l’escola?

S’ha creat una aula STEAM i s’està treballant per dur a l’aula metodologies innovadores relacionades amb l’àmbit científic, d’investigació i creatiu. Es busca que l’aula STEAM sigui un punt de trobada i una font de recursos per desenvolupar l’interès de l’alumnat per les STEAM.

Activitats relacionades

  • Scratch
  • Robòtica
  • Laboratori de ciència (física, química, biologia, geologia…)
  • Electrònica
  • Computació
  • Disseny